provozujeme

 • chráněné dílny (keramika, digitalizace)
 • denní stacionář s ergoterapií (tkaní, svíčky, košíkářství aj.)
 • zájmovou činnost, odlehčovací služby
 • sociálně-rehabilitační pobyty
 • poradenství, rekvalifikaci
 • další služby dle potřeb klientů (doprava, půjčování pomůcek aj.)
 • absolventské praxe
 • web scriptum.cz, kde nekomerčně zpřístupňujeme česká exilová a samizdatová periodika


 • v Domě Exodus též fyzická rehabilitace


 • sociálně rehabilitační kurzy socialne rehabilitacni kursyumíme

 • uspořádat seminář
 • vystrojit svatbu
 • zajistit rodinné pobyty s celodenní stravou
 • poskytnout náhradní plnění místo povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené
 • vyrobit na individuální zakázku keramické, svíčkařské a tkalcovské zboží
 • pronájem prostor na školení (možno včetně všech služeb - ubytování, strava, tlumočení apod.)
 • co si jen budete přát ...

Sloužíme
pro osoby se zdravotním postižením z Plzeňska. Sociální rehabilitaci ale využívají lidé z celého Česka.

Nesloužíme
jako ústav, v němž je klient trvale "umístěn". Lidem s handicapem naopak pomáháme postavit se "na vlastní nohy" a učíme je, aby se dokázali postarat sami o sebe.

Vítáme
každou nabídku spolupráce.

Nejsme
sdružení masové ani vzájemně (pro své členy) prospěšné.

Jsme
sdružení, které konkrétním způsobem pomáhá lidem mimo vlastní sdružení.

novinky


První třemošenský jarmark
Valentýn


pojízdná Budka


kursy sociální rehabilitace

malování hrnků na zakázku - živě

Chcete se naučit tkát, plést košíky, udělat svíčku?

mše
Dům Exodus v Třemošné