Česky English
Drobečková navigace

home > sociální služby > centrum denních služeb

centrum denních služeb

Služba je určena osobám se sníženou soběstačností z důvodu chronického onemocnění či zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc cizí osoby. Poskytuje vzdělávací a volnočasové aktivity, zprostředkování kontaktu a rozšíření sociálního okolí a tím přispívá ke komplexnímu rozvoji jejich osobnosti a zvýšení samostatnosti. Služba je určená klientům od 26 let do seniorského věku s nejrůznějším typem zdravotního postižení

Další činnost

Pořádáme výlety (zámky, muzea, výstavy, parník, minigolf, kino, divadlo, bazén, zoo, koncerty, bowling aj.) a kulturní akce - drakiáda, maškarní bál, sportovní a jiné soutěže, pěší výlety, mikulášská nadílka a řada dalších…). Možnost využití rehabilitací přímo v prostorách objektu.

U jednotlivých činností pomáhají uživatelům lektoři, dobrovolníci a asistenti.

Díky vybaveným prostorám můžeme s klienty nacvičovat sebeobsluhu a domácí úkony s využitím kuchyně, jídelny a plně vybavených pokojů.

Aktivity probíhají v Domě Exodus, U Zvonu 51, Třemošná, kam klienty svážíme vlastním mikrobusem s plošinou. Poslání služby 

Poslání služby

Poslání, cíle a zásady poskytované sociální služby jsou určeny pro širokou veřejnost.
Posláním a cílem sociálních služeb Sdružení občanů Exodus, konkrétně centra denních služeb, je umožnit klientům hodnotné prožití dne v bezbariérovém prostředí sociální služby. Zároveň zprostředkovat klientům centra denních služeb sociální interakci, kontakt s běžným prostředím, zvýšit úroveň sebevědomí, sebeobsluhy a osobního rozvoje.
Poskytované sociální služby zachovávají a rozvíjejí důstojný život těch, kteří je využívají, jsou bezpečné a odborné.

 • pomoc při integraci osob s handicapem do kolektivu
 • možnost dalšího rozvoje v oblasti vzdělávání
 • posilování co možná nejvyšší úrovně sebevědomí
 • podporování a upevňování získaných dovedností a znalostí
 • uplatňování své vlastní vůle
 • zvyšování schopnosti sebeobsluhy

Zásady služby

Zásadou poskytované soc. služby je dodržování práv uživatelů, respektování volby uživatelů, individualizace podpory (služby jsou poskytovány dle přání a výběru uživatelů).
 
Při jednání s klienty služby se držíme následujících zásad:

 • Individuální přístup – s každým klientem, který navštíví naši službu, jednáme jako by byl náš první klient nikoliv jako s dalším číslem do statistiky.
 • Partnerský přístup – poskytujeme službu tak, aby bylo zřejmé, že máme zájem o klienta jako partnera v dialogu.
 • Respektujeme osobnost klienta – naše služba nemá ambici příchozího klienta změnit podle našeho mustru, ale bereme názor klienta s patřičným respektem, i když s ním nemusíme souhlasit.
 • Respektování svobodného rozhodování klientů- respektujeme právo klienta rozhodnout se jinak než mu nabízíme, nebo-li  respektujeme i jeho nerespektování našich doporučení.
 • Využití běžných zdrojů společnosti – ve své nabídce nevymýšlíme vzdušné zámky, ale snažíme se nabídnout co nepřirozenější a nejbližší možnou variantu řešení.
 • Dodržení zásady důvěrnosti – Zachováváme mlčenlivost před třetími osobami. 

Cíle služby

Cílem je co možná neproduktivnější prožití dne, podporování a upevňování získaných dovedností a znalostí, možnost dalšího rozvoje v oblasti vzdělávání a osobního rozvoje, umožnit uživatelům využívat místní instituce.
Rozvíjet důstojný život, začlenit se do kolektivu, uplatňovat svoji vlastní vůli, jednat na základě svého vlastního sebevědomí. Dalším cílem je samostatnost a sebeobsluha.

 • zvýšení vzdělávacích schopností a dovedností, zvýšení motoriky rukou (keramika, muzikoterapie, kroužek studené kuchyně, kroužek deskových her, pohybové aktivity, výtvarné techniky)
 • sociální inkluze prostřednictvím sociální terapie - kontakt se společenským prostředím, návštěvy kulturních a společenských akcí, výstavy
 • poznávání okolí (exkurze, památky, muzea apod.)
   

Kontakt a bližší informace 

Martina Šilhavá
Vedoucí centra denních služeb

Email
silhava@exodus.cz

Telefon
377 856 539 | 777 656 200

Program a a aktivity

 • deskové hry
 • studená kuchyně
 • keramika
 • výtvarné činnosti
 • počítačový kurz
 • vzdělávací program

Cílová skupina denní služby 

 • Klienti od 26 až do seniorského věku
 • osoby s chronickým onemocněním
 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby s tělesným postižením