Česky English

fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

home > sociální služby > sociální rehabilitace

sociální rehabilitace

S klienty, kteří naši službu již navštívili, nebo ji navštěvují opakovaně, jsme schopni pracovat více do hloubky a zdokonalovat již procvičené věci. Vidíme postup, kterým klient během doby prošel, a dokážeme lépe vytvořit individuální plán.

Nabídka kurzů sociální rehabilitace

Pokud jste organizace, která pomáhá osobám se zdravotním postižením je možné Vám udělat tak zvaně „KURZ NA MÍRU“

Je určena lidem s  tělesným, sluchovým, zdravotním, zrakovým, kombinovaným a jiným zdravotním postižením nad 16 let.
Poskytováním služby pomáháme lidem s postižením v posilování co možná nejvyšší úrovně sebevědomí, upevňování získaných dovedností a znalostí. U každého hledáme cestu pro další rozvoj, jak osobní, tak ve vzdělávání.

 • Rozvíjíme samostatnost a sebeobslužnost každého uživatele služby, které potom vedou ke snadnějšímu začlenění, nebo návratu do běžného života.
 • Probíhá v Domě Exodus ve Třemošné, kde je jedenáct vybavených pokojů, galerie pro společenské akce, recepce, kuchyně, jídelna a další zázemí, vše s plně bezbariérovým přístupem.
 • Služba je ambulantní a pobytová, která probíhá zpravidla formou týdenních pobytů s různým zaměřením a zúčastnit se může kdokoli z cílové skupiny z Česka.
   

zvýšení vzdělávacích schopností a dovedností (k tomu využíváme hudební terapie, kurzy keramiky a PC, dramaterapie, pohybové aktivity, výtvarné techniky a terapie),

 • aktivní denní program uživatele, poznávání okolí (exkurze, prohlídky památek ap.),
 • hledání aktivit a programů, které bude klient schopen využívat i po skončení služby, jako např. sportovní aktivity,
 • nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti (s využitím bezbariérových pokojů),
 • nácvik drobných domácích úkonů (s využitím bezbariérové kuchyně, prádelny ap.),
 • začlenění do kolektivu, kontakt se společenským prostředím, návštěvy kulturních akcí, výstavy,
 • udělat z sociální rehabilitace „odrazový můstek“ pro budoucí rozvoj a rozhled klienta.

dodržování práv uživatelů, respektování volby uživatelů, individuální přístup ke každému člověku

 • individuální přístup – s každým klientem jednáme, jako by byl náš jediný, nikoli jako s dalším číslem do statistiky
 • partnerství – poskytujeme službu tak, aby bylo zřejmé, při zachování profesionality, že máme zájem o klienta jako partnera v dialogu
 • respektování svobodného rozhodování klientů – respektujeme právo klienta rozhodnout se jinak, než mu nabízíme, neboli respektujeme i jeho odmítnutí našich doporučení
 • využití běžných zdrojů společnosti – nevymýšlíme vzdušné zámky, ale snažíme se nabídnout co nejpřirozenější a nejbližší možnou variantu řešení v okolí bydliště
 • důvěrnost – o všem, co se od klienta dozvíme, zachováváme mlčenlivost před třetí stranou

Ceník fakultativních a doplňkových služeb platný od 1.1. 2015

Uživateli mohou být dále poskytovány fakultativní a doplňkové služby. Tyto služby jsou nabízeny v souladu se zákonem č. 108/2006 o sociálních službách nad rámec základních činností. Fakultativní služby jsou služby, které souvisí s péčí a podporou člověka a poskytují se nad rámec základních činností. Poskytují se individuálně po vzájemné dohodě mezi Uživatelem a Poskytovatelem.

Doplňkové služby jsou služby, které jsou ve Sdružení občanů Exodus zajišťovány cizími subjekty (například pedikúra, kadeřnice apod.) 

Kontakt a bližší informace 

Petra Pacáková
Vedoucí služby

Email
pacakova@exodus.cz

Telefon
377 856 539 | 605 053 226

Provozní doba ambulantní formy poskytování
Pondělí až sobota: 10:00 - 12:00 
(dle domluvy) celý rok, kromě státních svátků

Základní činnosti pobytové ambulantní formy jsou poskytovány bezplatně

Nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Hrazené činnosti pobytové 

Ubytování
178,70 Kč/den 

Poskytnutí celodenní stravy:
178,50 Kč/ den

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
130 Kč /hod.  podle skutečně spotřebovaného času