Česky English
Drobečková navigace

home > sociální služby > sociální rehabilitace

sociální rehabilitace

S klienty, kteří naši službu již navštívili, nebo ji navštěvují opakovaně, jsme schopni pracovat více do hloubky a zdokonalovat již procvičené věci. Vidíme postup, kterým klient během doby prošel, a dokážeme lépe vytvořit individuální plán.

Nabídka kurzů sociální rehabilitace

Pokud jste organizace, která pomáhá osobám se zdravotním postižením je možné Vám udělat tak zvaně „KURZ NA MÍRU“

 

Sociální rehabilitace je zapojena do dotačního programu "Podpora sociálních služeb v rámci individuálního projektu Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2021-2022", který je financován z Evropského sociálního fondu na základě Operačního programu Zaměstnanost, ze státního rozpočtu a z rozpočtu Plzeňského kraje.

Je určena lidem s  tělesným, sluchovým, zdravotním, zrakovým, kombinovaným a jiným zdravotním postižením nad 16 let.
Poskytováním služby pomáháme lidem s postižením v posilování co možná nejvyšší úrovně sebevědomí, upevňování získaných dovedností a znalostí. U každého hledáme cestu pro další rozvoj, jak osobní, tak ve vzdělávání.

 • Rozvíjíme samostatnost a sebeobslužnost každého uživatele služby, které potom vedou ke snadnějšímu začlenění, nebo návratu do běžného života.
 • Probíhá v Domě Exodus ve Třemošné, kde je jedenáct vybavených pokojů, galerie pro společenské akce, recepce, kuchyně, jídelna a další zázemí, vše s plně bezbariérovým přístupem.
 • Služba je ambulantní a pobytová, která probíhá zpravidla formou týdenních pobytů s různým zaměřením a zúčastnit se může kdokoli z cílové skupiny z Česka.
   

zvýšení vzdělávacích schopností a dovedností (k tomu využíváme hudební terapie, kurzy keramiky a PC, dramaterapie, pohybové aktivity, výtvarné techniky a terapie),

 • aktivní denní program uživatele, poznávání okolí (exkurze, prohlídky památek ap.),
 • hledání aktivit a programů, které bude klient schopen využívat i po skončení služby, jako např. sportovní aktivity,
 • nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti (s využitím bezbariérových pokojů),
 • nácvik drobných domácích úkonů (s využitím bezbariérové kuchyně, prádelny ap.),
 • začlenění do kolektivu, kontakt se společenským prostředím, návštěvy kulturních akcí, výstavy,
 • udělat z sociální rehabilitace „odrazový můstek“ pro budoucí rozvoj a rozhled klienta.

dodržování práv uživatelů, respektování volby uživatelů, individuální přístup ke každému člověku

 • individuální přístup – s každým klientem jednáme, jako by byl náš jediný, nikoli jako s dalším číslem do statistiky
 • partnerství – poskytujeme službu tak, aby bylo zřejmé, při zachování profesionality, že máme zájem o klienta jako partnera v dialogu
 • respektování svobodného rozhodování klientů – respektujeme právo klienta rozhodnout se jinak, než mu nabízíme, neboli respektujeme i jeho odmítnutí našich doporučení
 • využití běžných zdrojů společnosti – nevymýšlíme vzdušné zámky, ale snažíme se nabídnout co nejpřirozenější a nejbližší možnou variantu řešení v okolí bydliště
 • důvěrnost – o všem, co se od klienta dozvíme, zachováváme mlčenlivost před třetí stranou

Ceník fakultativních a doplňkových služeb platný od 1.1. 2015

Uživateli mohou být dále poskytovány fakultativní a doplňkové služby. Tyto služby jsou nabízeny v souladu se zákonem č. 108/2006 o sociálních službách nad rámec základních činností. Fakultativní služby jsou služby, které souvisí s péčí a podporou člověka a poskytují se nad rámec základních činností. Poskytují se individuálně po vzájemné dohodě mezi Uživatelem a Poskytovatelem.

Doplňkové služby jsou služby, které jsou ve Sdružení občanů Exodus zajišťovány cizími subjekty (například pedikúra, kadeřnice apod.) 

 

 

Kontakt a bližší informace 

Petra Pacáková
Vedoucí služby

Email
pacakova@exodus.cz

Telefon
377 856 539 | 605 053 226

Provozní doba ambulantní formy poskytování
Pondělí až sobota: 10:00 - 12:00 
(dle domluvy) celý rok, kromě státních svátků

Základní činnosti pobytové ambulantní formy jsou poskytovány bezplatně

Nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Hrazené činnosti pobytové 

Ubytování
250 Kč/den 

Poskytnutí celodenní stravy:
205 Kč/ den

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
135 Kč /hod.  podle skutečně spotřebovaného času