Česky English
Drobečková navigace

home > sociální služby > sociálně terapeutická dílna

sociálně terapeutická dílna

Posláním Sociálně terapeutické dílny Exodus je poskytování ambulantních terapeutických služeb osobám, kteří mají sníženou pracovní a zdravotní schopnost z důvodu tělesného či kombinovaného handicapu nebo psychiatrického onemocnění včetně osob na invalidním vozíku. Připravovat je na každodenní činnosti běžného života a zvyšovat připravenost zapojit se do chráněného, nebo otevřeného trhu práce.

Druh sociální služby

Ambulantní terapeutická sociální služba v Sociálně terapeutické dílně Exodus. Služba je bez poplatku.

Obsah poskytované služby

Pomoc při zvládání běžných úkonů o vlastní osobu, pomoc při hygieně, výchovně-vzdělávací a aktivizační činnosti, sociálně terapeutické činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a osobních záležitostí. Rozvoj nebo zachování stávající soběstačnosti uživatele, jeho návrat do vlastního prostředí, obnovení nebo zachování původního stylu života - integrace uživatelů zpět do společnosti (přítomnost v běžném prostředí, MHD, obchody, restaurace, kulturní památky – zvyšuje samostatnost a představuje první krok k integraci) – dle možností a schopností uživatele.


Lidé v Sociálně terapeutické dílně Exodus se mohou věnovat pracovní činnosti, při které mohou vyrábět např. svíčky, košíčky z pedigu, tkát na kolíkovém a tkalcovském stavu, věnovat se textilním výrobkům – šití, vyšívání, malování na textil…. Dále mohou vyrábět šperky, pracovat s dřevěnými výřezy, malovat, kreslit, batikovat. Naučit se novým výtvarným technikám, mnozí si pracovní činností zlepšují jemnou motoriku.


Další činností je výtvarná činnost, návštěvy muzeí, výstav, navštěvování zajímavých míst, hradů, zámků, vycházky do přírody. Dále se navštěvujeme s dalšími podobnými sociálními zařízeními /např. o. s. Motýl, stacionář Pohodička/. Pořádáme sportovní soutěže, uživatelé se účastní soutěží, především fotografické soutěže pořádané CPZP v Rokycanech.

jsme solidární s lidmi s postižením, počítáme však s osobností každého z nich a vycházíme z toho, že jsou si své věci zařídit sami, vytvoříme-li k tomu podmínky.

 • Je určena lidem s chronickým duševním onemocněním, s kombinovaným postižením, s mentálním postižením, s tělesným postižením a se zdravotním postižením
  od 19 do 64 let.
 • Poskytováním služby pomáháme lidem s postižením v posilování co možná nejvyšší úrovně sebevědomí, upevňování získaných dovedností a znalostí, pro možné uplatnění na trhu práce. U každého hledáme cestu pro další rozvoj, jak osobní, tak ve vzdělávání. Rozvíjíme samostatnost a sebeobslužnost každého uživatele služby, které potom vedou ke snadnějšímu začlenění, nebo návratu do běžného života.
 • Služba probíhá v Sociálně terapeutické dílně Exodus v Tovární ul. 357/3, 301 00 Plzeň. Objekt je vybaven vstupní chodbou, ve které je šatna s uzamykatelnými skříňkami pro uložení osobních věcí. Dvě místnosti pro pracovní činnosti, kuchyňka s relaxačním koutem, 2x WC pro vozíčkáře, 1x WC pro chodící. Vše s plně bezbariérovým přístupem. Služba je ambulantní, bez úhrady. Vybavení a prostorové uspořádání odpovídá poskytované sociální službě a potřebám lidí s postižením. 
 • Dodržování práv uživatelů, respektování volby uživatelů, individuální přístup ke každému člověku.
 • Individuální přístup – s každým uživatelem jednáme, jako by byl náš jediný, nikoli jako s dalším číslem do statistiky.
 • Partnerství – poskytujeme službu tak, aby bylo zřejmé, při zachování profesionality, že máme zájem o uživatele jako partnera v dialogu.
 • Respektování svobodného rozhodování uživatelů – respektujeme právo uživatele rozhodnout se jinak, než mu nabízíme, neboli respektujeme i jeho odmítnutí našich doporučení.
 • Využití běžných zdrojů společnosti – nevymýšlíme nemožné, co se nadá splnit, uskutečnit. Ale snažíme se nabídnout co nejpřirozenější a nejbližší variantu řešení v okolí bydliště.
 • Důvěrnost – o všem, co se od uživatele dozvíme, zachováváme mlčenlivost před třetí stranou.
 • Při pracovních činnostech připravovat každého uživatele k možnosti nástupu do zaměstnání. K tomu využívat nejrůznější prostředky jako obsluha v naší chráněné dílně, pomoc při organizování prodejních akcí, apod.
 • Nácvik drobných domácích úkonů a nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, a tím je učit postavit se "na vlastní nohy", aby se dokázali postarat sami o sebe.
 • Zvýšení vzdělávacích schopností a dovedností (PC, tématické výlety po okolí, návštěvy hradů, zámků, galerií, muzeí…).
 • Hledání aktivit a programů, které bude uživatel schopen využívat i po skončení sociální služby, jako např. práce v chráněných dílnách.
 • Začlenění do kolektivu, kontakt se společenským prostředím, návštěvy kulturních akcí
 • Udělat ze sociální služby tzv. „odrazový můstek“ pro budoucí rozvoj a rozhled uživatele.

Kontakt a časový rozsah poskytované sociální služby 

6 uživatelů /okamžitá kapacita

Služba se poskytuje od pondělí do pátku: 08:00 – 15:00 hod.

V těchto hodinách je možné navštívit naše zařízení, popřípadě si zakoupit výrobky zhotovené našimi uživateli.

Cílová skupina poskytované služby 

Cílovou skupinu tvoří uživatelé ve věku od 19 do 64 let věku z Plzně a okolí - osoby s psychiatrickým onemocněním, lehkým či středně těžkým zdravotním nebo kombinovaným znevýhodněním, lidé na invalidním vozíku.