Česky English
Drobečková navigace

home > sociální služby > odlehčovací služba

odlehčovací služba

Služba je určena rodinám, které pečují o dítě s chronickým onemocněním nebo zdravotním postižením. Jejím cílem je zabezpečit pečující osobě nezbytný odpočinek a klientům služby zprostředkovat kontakt se společenským prostředím, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti pro zlepšení jejich schopností a dovedností.

Tato služba je poskytována převážně ambulantně, tzn. jednou týdně v průběhu celého školního roku.

Program a aktivity odlehčovací služby

Odlehčovací služba probíhá během školního roku každé úterý v čase 12:00 - 18:00 hodin. Klienty do Domu Exodus dopravujeme speciálním mikrobusem s plošinou přímo z místa jejich bydliště či školy. Po příjezdu mají klienti svačinu v podobě studené kuchyně. Dále je připraven program, který se skládá ze zájmových aktivit. Jednotlivé aktivity si klienti vyberou dle svých individuálních zájmů a dovedností.

Jedenkrát měsíčně pořádáme výlety (např. zámek Kozel, parník Hracholusky, minigolf, kino, divadlo, bazén, zoo, Techmania Plzeň, Západočeské muzeum) a dále kulturní akce, které probíhají prostřednictvím zájmového střediska (maškarní bál, den dětí, sportovní a jiné soutěže, pěší výlety, olympiáda, mikulášská nadílka). U jednotlivých činností pomáhají klientům lektoři, dobrovolníci a asistenti.

Klienti se účastní různých soutěží a každoročně také Abilympiády v Praze.

Po skončení programu jsou klienti rozvezeni k místu svého bydliště.

Cena služby je na den stanovena ve výši 300,- Kč (včetně programu a aktivit).Cena za dopravu je 20,-Kč. Případní zájemci o službu mají možnost se nezávazně zúčastnit programu a poté se rozhodnout, zda je pro ně vhodná. 

Poslání, cíle a zásady poskytované sociální služby jsou určeny pro širokou veřejnost.

Posláním a cílem sociálních služeb Sdružení občanů Exodus, konkrétně odlehčovací služby je umožnit pečujícím osobám potřebný odpočinek (odlehčení), zprostředkovat jim čas na vyřízení osobních záležitostí, relaxaci apod. Zároveň zprostředkovat klientům odlehčovací služby sociální interakci, kontakt s běžným prostředím, zvýšit úroveň sebevědomí, sebeobsluhy a osobního rozvoje.

Poskytované sociální služby zachovávají a rozvíjejí důstojný život těch, kteří je využívají, jsou bezpečné a odborné. 

 • pomoc při integraci osob s handicapem do kolektivu
 • možnost dalšího rozvoje v oblasti vzdělávání
 • posilování co možná nejvyšší úrovně sebevědomí
 • podporování a upevňování získaných dovedností a znalostí
 • uplatňování své vlastní vůle
 • zvyšování schopnosti sebeobsluhy

Zásadou poskytované soc. služby je dodržování práv uživatelů, respektování volby uživatelů, individualizace podpory (služby jsou poskytovány dle přání a výběru uživatelů).

Při jednání s klienty služby se držíme následujících zásad:

 • individuální přístup – s každým klientem, který navštíví naši službu, jednáme jako by byl náš první klient nikoliv jako s dalším číslem do statistiky.
 • Partnerský přístup – poskytujeme službu tak, aby bylo zřejmé, že máme zájem o klienta jako partnera v dialogu.
 • Respektujeme osobnost klienta – naše služba nemá ambici příchozího klienta změnit podle našeho mustru, ale bereme názor klienta s patřičným respektem, i když s ním nemusíme souhlasit.
 • Respektování svobodného rozhodování klientů- respektujeme právo klienta rozhodnout se jinak než mu nabízíme, nebo-li  respektujeme i jeho nerespektování našich doporučení.
 • Využití běžných zdrojů společnosti – ve své nabídce nevymýšlíme vzdušné zámky, ale snažíme se nabídnout co nepřirozenější a nejbližší možnou variantu řešení.
 • Dodržení zásady důvěrnosti – Zachováváme mlčenlivost před třetími osobami.

Cílem je posilování co možné nejvyšší úrovně sebevědomí, podporování a upevňování získaných dovedností a znalostí, možnost dalšího rozvoje v oblasti vzdělávání a osobního rozvoje, umožnit uživatelům využívat místní instituce.

Rozvíjet důstojný život, začlenit se do kolektivu, uplatňovat svoji vlastní vůli, jednat na základě svého vlastního sebevědomí. Dalším cílem je samostatnost a sebeobsluha.

 • zvýšení vzdělávacích schopností a dovedností, zvýšení motoriky rukou (keramika, muzikoterapie, kroužek studené kuchyně, kroužek deskových her, dramatický kroužek, pohybové aktivity, výtvarné techniky)
 • sociální inkluze prostřednictvím sociální terapie - kontakt se společenským prostředím, návštěvy kulturních a
 • společenských akcí, výstavy
 • poznávání okolí (exkurze, památky, muzea apod.)

Kontakt a bližší informace 

Jiří Valeš
Vedoucí odlehčovací služby

Email
vales@exodus.cz

Telefon
377 856 539 | 777 656 200

Zájmové aktivity odlehčovací služby

 • Výtvarný kroužek
 • Keramika
 • Kroužek studené kuchyně
 • Deskové hry

Cílová skupina denní služby odlehčovací služby

Děti a mládež od 7 do 26 let s tělesným či kombinovaným (lehkým nebo středně těžkým postižením)