Česky English
Drobečková navigace

home > scriptum

scriptum.cz

 

  • nejvýznamnější projekt chráněné dílny Exodu (funguje od 2007)
  • nekomerčně zpřístupňuje exilové a samizdatové časopisy
  • je v Česku i na světě naprosto jedinečné
  • obsahuje hlavně (říjen 2020) :
   • samizdatová periodika - 112 českých, 18 slovenských a 4 zahraniční tituly
   • exilová periodika - 199 titulů (vč. slovenských a smíšených)
   • 12 pomůcek (bibliografie, přehledy, soupisy, dokumenty)
   • 35 titulů jiných periodik 
   • 37 knižních edic
   • 21 stránek jednotlivých autorů
   • ale také
    • základní texty (Charta 77, HOS, Několik vět, Navrátilova petice…)
    • dokumenty z listopadu 89 a o slovenském samizdatu
    • kuriozity - ‚exilová‘ produkce Ministerstva vnitra aj.
  • fondy, které zpřístupňuje, mají od r. 2013 statut UNESCO Paměť světa - Memory of the World
  • je smluvně archivováno Národní knihovnou ČR
  • je cílem odkazů z Ústavu pro českou literaturu Akademie věd (bibliografické záznamy katalogu Aleph)
  • ‚jediný zdroj svého druhu‘ říkají instituce i historici a badatelé z Česka i odjinud (ÚSD a ÚČL  AV ČR, ÚSTR, ČSDS, Libri prohibiti, Hunter College…)

exilový tisk

 • vydávali exulanti v zahraničí – tedy ti, co odešli před komunistickou či jinou perzekucí
 • mohou to být časopisy (pravidelně vycházející) nebo jednotlivé knížky (monografie)
 • šířil se většinou v zahraničí, někdy byl cíleně pašován do Československa
 • nejznámějším časopisem je asi Tigridovo Svědectví

samizdatový tisk

 • slovo z ruštiny (самиздат – samovydávání), vznik v Rusku, neb tam zavládl komunismus nejdříve
 • byl vydáván - tedy psán, množen i šířen - neoficiálně (ineditně, tajně) v Československu
 • opět to jsou buď časopisy (víceméně pravidelně vycházející) nebo jednotlivé knížky 
 • široký pojem – od „opsání pár básniček pro kamarády“ až po pravidelné vydávání v relativně velkých nákladech
 • nejznámějšími samizdatovými časopisy jsou asi Informace o Chartě 77, Revolver revue či Lidové noviny
 • nejopisovanější knížkou byl asi Morový sloup Jaroslava Seiferta

Důraz je na obsah a na jeho přístupnost, proto je grafika poměrně uměřená. Všechen obsah lze rozumně stáhnout.

Vycházíme z toho, že vydavatelé (exiloví i samizdatoví) stáli o co nejširší publicitu.

Všechny stránky (faksimile původního tisku) podkládáme textovou vrstvou, aby se dalo pracovat s textem, ne pouze číst / tisknout.

Scriptum je komunitní, jak způsobem práce (skeny dělají vozíčkáři v chráněné dílně, rozpoznávání dělají domácí pracovníci, rovněž s handicapem, hosting a technickou správu poskytují zdarma dva Plzeňáci, obstarávání předloh,  psaní odborných textů, kompletace a vše zbylé dělá M. Svoboda), tak financováním (většinu mzdových nákladů handicapovaných  ‚ze zákona‘ hradí Úřad práce, menšinu se nám každý rok jednorázově v posledních letech daří obstarat od Plzeňského kraje, řada práce či služeb je poskytována zdarma).

Scriptum spolupracuje zejména s největší knihovnou této literatury v Česku Libri prohibiti a jejím ředitelem Jiřím Gruntorádem, ale i s řadou dalších. Jsou uváděni u jednotlivých titulů.

Scriptum k říjnu 2020 obsahovalo  63 GB dat v 11.500 souborech. Za rok 2020 přivítalo 26.635 unikátních návštěvníků při 48.296 návštěvách, kteří stáhli 1,14 TB dat.

Scriptum se často doplňuje, proto si na něm lze objednat upozornění na doplněné stránky (RSS).

Pokud je nějaký titul kompletní, je zřetelně označen přímo v menu ●.