Česky English
Drobečková navigace

home > kdo jsme

kdo jsme

Sdružení občanů Exodus

Jsme solidární s lidmi s postižením, počítáme však s osobností každého z nich a vycházíme z toho, že jsou si své věci schopni zařídit sami, vytvoříme-li jim k tomu podmínky. 

Poskytujeme 4 sociální služby: sociálně terapeutickou dílnu, odlehčovací službu, sociální rehabilitaci a centrum denních služeb. Sloužíme osobám se zdravotním postižením z celé ČR. Nesloužíme jako ústav, ve kterém jsou uživatelé na stálo.

Provozujeme 2 chráněné dílny: keramickou a digitalizační. Součástí keramické dílny je krám v Tovární ulici v Plzni a e-shop.

Historie

Sdružení jsme registrovali 12. 3. 1992

1993-98

Po hledání v Plzni jsme nalezli sice poněkud zchátralou budovu v Třemošné, ale s krásným okolím.

01.jpgpic_19.jpgpic_15.jpg

V červnu 1993 jsme doslova vlastními silami provedli demolici původního objektu, zakoupeného od města Třemošná. Budova byla mimochodem původní Třemošenská radnice (než bolševik postavil novou krychli v sídlišti).

S úpravou okolí nám pomáhali např. francouzští katoličtí skauti  (viz článek z dobových novin níže). Začátkem září 1993 byly zahájeny stavební práce, koncem února 1994 byla hotova hrubá stavba. Stavební firma byla stavbu samozřejmě schopna dokončit dříve, než jsme ji byli schopni zaplatit. Proto se stavělo čtyři a půl roku. Kdybychom ale čekali, až budeme mít na účtu veškeré prostředky, Dům Exodus by nestál vůbec. Zkrátka když se podařilo obstarat větší prostředky, stavělo se rychleji, když menší, stavělo se pomaleji.

Každopádně se podařilo 24. 4. 1998 stavbu úspěšně dokončit, zkolaudovat a zahájit provoz.

Zobrazit více

1993-94

Ještě před otevřením Domu Exodus jsme uspořádali

 • v prosinci 1993 kurs sociální rehabilitace pro 17 vozíčkářů a těžce tělesně postižených v Karlových Varech v sanatoriu Thomayer
 • v říjnu až prosinci 1994 šest kursů sociální rehabilitace pro celkem 115 osob (astmatiky, kardiaky, dva pro onkologicky nemocné, tělesně TZP) v Karlových Varech, Žinkovech a Samopších.

Listopad 1994 - březen 1995

Vánoční kampaň "Jeden za všechny, všichni za jednoho"

Kampaň byla první, která propagovala projekt v celém Česku. Cílem bylo získat finanční prostředky na dostavbu a propagace nabízených služeb. Za pomoci mnoha sponzorů se nám podařilo s minimálními náklady zajistit: 

 • informační letákový dopis do poštovních schránek 150.000 domácností západních Čech první týden v prosinci 1994. Obsahoval informaci o projektu a probíhající kampani, možné způsoby sponzorství. Na obálce bylo logo Exodus a text "Šťastné prožití vánočních svátků - Sdružení občanů Exodus". Firma Veset s.r.o. udělala bezplatně přípravu pro tisk, Plzeňská papírna v.o.s. dodala bezplatně papír a potištěné obálky, Typos a.s. vytiskl s výraznou slevou leták, žáci a studenti plzeňských základních a středních škol vložili leták do obálek a Česká pošta také s výraznou slevou provedla distribuci do poštovních schránek.
 • prodej samolepek hlavně na poštách západních Čech a Prahy. 30 000 samolepek s logem sdružení a textem "Exodus Třemošná projekt bezbariérového centra pro tělesně handicapované - 50 Kč - Jeden za všechny, všichni za jednoho" v prodejní ceně 50 Kč za kus. Samolepky byly v prodeji na všech poštách západních Čech a některých v Praze od prosince 1994 do dubna 1995. Kromě pošt byly samolepky prodávány ve vybraných obchodech, ordinacích lékařů atd.
 • vylepení 100 kusů bilboardů v Praze. Podařilo se nám uzavřít smlouvu s SPT Telecom Praha a.s. na realizaci vylepení 100 kusů bilboardů v Praze v prosinci 1994 (logo sdružení s adresou a číslem bankovního konta ve stylizovaném balíčku vlevo, postava mušketýra vpravo, text "SPT Telecom - podaná ruka tělesně postiženým" uprostřed). Firmě Daruma Plzeň zajistila bilboardové plochy s výraznou slevou, firma Kasal-Corps plakáty vytiskla.
 • placená (audiotexová) telefonní linka (32 Kč/min). Firma IPC telemarketing poskytla bezplatně jednu telefonní linku. Na ní mohl kdokoliv volat od prosince 1994 do ledna 1995 24 hodin denně. Pan Marek Eben zdarma namluvil spot informující o projektu a kampani. Jedna minuta hovoru stála volajícího 32 Kč (provize SPT Telecom - 16 Kč, DPH a jiné poplatky - 1,50 Kč, příjem pro Exodus - 14.50 Kč). SPT Telecom nám převedl jednorázově peněžní hotovost, takže ve skutečnosti volající přispěl za minutu hovoru částkou 30,50 Kč.
 • rozeslání více než tisíce osobních dopisů firmám - v něm opět informace o projektu, fotografie stavby a kampani. Žádali jsme majitele a ředitele firem a společností z celé republiky o finanční dar 500 nebo 1000 Kč. Byl též přiložen leták "Darujte nám okno" - možnost zakoupit přímo konkrétní okno do objektu v Třemošné. Rozmnožení dopisu provedla bezplatně firma Copia.
 • reklamu na telefonní kartě SPT Telecom v nákladu 50 000 kusů zdarma. Přední strana - logo EXODUS, zadní strana - obsah projektu Exodus, spojení, malé logo, informace o možnosti zakoupení samolepky na poštách. Karta byla v prodeji od ledna 1995.
 • informační středisko na plzeňském náměstí v galerii Maecenas umožnilo XCentrum Plzeň na měsíc prosinec 1994. Informace o postupu stavby, kampani samotné, sdužení EXODUS vč. propagačních materiálů, samolepek atd.. Každý úterý a čtvrtek zde probíhaly koncerty posluchačů Konzervatoře. Celá kampaň byla slavnostně zahájena právě zde za účasti sponzorů, spolupracovníků a novinářů. Uspořádali jsme také tiskovou konferenci.
 • inzerce v novinách a časopisech včetně akce Darujte nám okno
 • reklamní spoty i reportáže v několika rozhlasových stanicích a televizi

Zhodnocení

 • podařilo se seznámit s projektem širokou veřejnost, zaznamenali jsme zájem ze strany postižených občanů o nabízené služby
 • dostali jsme nabídky od firem, které nám mohou pomoci
 • firmy a jednotlivci, které nám nabídli své služby, materiální pomoc nebo slevy v peněžní hodnotě 3.650.000 Kč
 • Přestože to nebylo prvotním cílem, akce přinesla i finanční přínos (354.498Kč)
 • Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem, kteří jakýmkoli způsobem pomohli.
 • Velice si vážíme pomoci několika desítek osob, kteří od té doby přispívají trvalou srážkou ze mzdy.

Zobrazit více

1997

Od jara do podzimu 1997 jsme zpracovali ve spolupráci s BIC (Podnikatelské i inovační centrum) Plzeň "Průzkum potřeb a možností pracovního uplatnění pohybově handicapovaných občanů v plzeňském regionu a příležitostí pro zlepšení". První částí je sociologický výzkum potřeb handicapovaných v okresech Plzeň město, sever a jih.

Druhou částí je návrh opatření ke zlepšení stavu.

Závěry Průzkumu jsou užitečné nejen pro město Plzeň (pracuje s ní např.sociální komise Rady města Plzně), ale i pro optimalizaci druhů služeb, kýmkoli poskytovaných.

1998 V r. 1998 byl za finanční spolupráce britského Charity Know How Fondu realizován projekt výměny zkušeností mezi sdružením Exodus a anglickými organizacemi, různým způsobem pracujícími pro zdravotně postižené.

Zobrazit více

29.4. 1998

V Domě Exodus se konal mezinárodní seminář "Zaměstnávání tělesně postižených", který tím završil výměnu zkušeností s anglickými partnery. Tématem byla aktuální situace v zaměstnávání zdravotně postižených občanů v ČR z hlediska legislativy, nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti, motivace zaměstnanců i zaměstnavatelů.

Dále byly představeny úspěšně fungující projekty zaměstnávání zdravotně postižených.

Kromě anglických partnerů vystoupili např. poslanec PSP ČR MUDr. Josef Janeček (téma: postižení na rozhraní zdravotního a soiálního sytému), poradce ministra práce a sociálních věcí Mgr. Martin Kovář (téma: náměty na zlepšení aktivní politiky zaměstnanosti) a předseda Asociace zaměstnavatelů zdravotně postižených JUDr. Miroslav Vacek (téma: situace ZP osob na trhu práce).

Mgr. Miroslav Svoboda představil činnost s.o. Exodus, pan Jaroslav Mňuk činnost s.o. Solidarita (nabízení konkrétních ZP osob konkrétnímu zaměstnavateli), ing. Vladimír Bureš zkušenosti firmy VIS s.r.o s elektronickou komunikací mezi ZP pracovníky.

Účastníky a diskutujícími byli ředitelé Úřadů práce, organizací zdravotně postižených, zástupci ministerstev, zaměstnavatelé zdravotně postižených, Ústavů sociální péče a též sami zdravotně postižení.

Zobrazit více

12. a 13. srpna 2002

Třemošenský potok se vylil z břehů a voda dotekla až k nám. Město nás ohradilo pytli s pískem. Ty udržely 20 cm rozdíl hladin, a díky tomu voda natekla pouze do jídelny. Díky Bohu.

2005

Exodus v pořadu Klíč.

2008

Rekonstrukce zahrady a altánu.

2015 

Projekt „Střecha pro Exodus“ Střešní krytina - bonský šindel od firmy Tegola Bohemia - je na Domě Exodus od roku 1995. Po necelých 20 letech zpuchřela a odlepovala se tak, že do domu zatékalo.

Bylo velmi nepříjemné pro nás a hlavně pro klienty, když jsme při práci (digitalizační a keramická dílna), cvičení či jiných činnostech (sál ve 2. patře) museli mezi ně rozmísťovat umyvadla a kastroly na chytání kapající vody.

Nehledě na vznikající a stupňující se škody.

Cena za výměnu krytiny a izolaci teras, kde je problém obdobný, byla cca 1 milión korun. Z provozního rozpočtu (dotace stát, město, vlastní příjmy) jsme to hradit nedokázali, ten měl i tak odřené uši .

Sháněli jsme tedy prostředky - například jsme se ucházeli o zařazení do cyklu Adventní koncerty ČT, pořádali v Třemošné v sobotu 12. 9. 2015 Běh pro Exodus (pro běžce závodníky, pěšce, kočárky i vozíky) atd.

Zobrazit více